Dicle Medical Journal
pISSN 1300-2945    eISSN 1308-9889
Archival Issues
Volume 38, 2011
Volume 37, 2010
Volume 36, 2009
Volume 35, 2008
Volume 34, 2007
Volume 33, 2006
Volume 32, 2005
Volume 31, 2004
Volume 30, 2003
Search
Manuscript Submission
Newsletter
News
Language
Language:
 
Copyright Transfer Agreement
Indexation
 » 
Journal Abstract
 
Giant urethral stone in a patient using clean intermittant catheterization
Ali Yavuz Karahan 1
1 - Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Dicle Med J 2012; 39(1):155-156
ICID: 987162
Article type: Editorial
IC™ Value: 2.40
Abstract provided by Publisher
 
Olgu sunumu olarak takdim edilen ‘Temiz aralıklı
kateterizasyon uygulayan hastada dev üretra taşı’
başlıklı yazıda, yazarlar tarafından temiz aralıklı
kateterizasyon (TAK)’ un nadir görülen bir komplikasyonundan
bahsedilmektedir. Ancak olgunun
özelliklerinden daha ayrıntılı bahsedilmesi hem
TAK kullanımı açısından daha açıklayıcı olacaktır
hem de konu bütünlüğü sağlayacaktır.

ICID 987162
 
FULL TEXT 284 KB
 
FULL TEXT


Related articles
 • in IndexCopernicus™
       L3-L4 [0 related records]
       TAK [0 related records]


 •  
   » 
  Comments
   
    
  Comments: 0
  Published remarks are private opinions of the users.
  Editorial office of the service do not take responsibility for them.

  Copyright © Dicle Medical Journal   2019
  Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.