Dicle Medical Journal
pISSN 1300-2945    eISSN 1308-9889
Archival Issues
Search
Manuscript Submission
Newsletter
News
Language
Language:
 
Copyright Transfer Agreement
Indexation
 » 
Article statistics
 
Bir üniversite hastanesi laboratuvarında beyin omurilik sıvısı’nda izole edilen mikroorganizmaların üç yıllık geriye dönük analizi
Yücel   Duman, Yusuf   Yakupoğulları, Mehmet  Sait Tekerekoğlu, Nilay   Güçlüer, Barış   Otlu
Dicle Med J 2012; 39(1):OA70-74
ICID: 987024
Abstract total views: 743
Full text total downloads: 1121
Maximum downloads: 43 2015.04
Minimum downloads: 2 2019.10
Average monthly downloads: 11.1


Copyright © Dicle Medical Journal   2020
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.