Dicle Medical Journal
pISSN 1300-2945    eISSN 1308-9889
Archival Issues
Search
Manuscript Submission
Newsletter
News
Language
Language:
 
Copyright Transfer Agreement
Indexation
 » 
Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi
 

Dicle Tıp Dergisi

Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi

 

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Dicle Tıp Dergisine gönderdiğimiz “....................................................................................................” başlıklı makalenin araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlandığını, derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve orijinal bir çalışma olduğunu, başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmiş olmadığını, yayınlanmış bir çalışma olmadığını, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz. Yayına sunduğumuz bu yazının gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkını yayınlandığı günden itibaren Dicle Tıp Dergisine devrettiğimizi belirtiriz.

 

Yazar Adı:                                                             İmza                                                     Tarih      
 
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................    

Copyright © Dicle Medical Journal   2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.